Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programına hoşgeldiniz…

Havacılık ve Uzay Mühendisliği; uçak, helikopter, roket, füze gibi hava araçları ile uydu gibi uzay taşıtlarının araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, test ve performansları ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans programı; söz konusu sistemlerin hava ile olan etkileşimlerini inceleyen mühendislik dalı olan Aerodinamik; bu sistemlerin hava ve uzayda hareket halindeyken üzerlerine etkiyen kuvvetlerin yarattığı etkileri inceleyen mühendislik dalı olan Yapı; sistemin hareket edebilmesini sağlayan itki gücünü inceleyen mühendislik dalı olan İtki ve sistemin kararlı, kontrol edilebilir ve düzgün hareket etmesini inceleyen, bu amaçla kontrol girdileri ile hareket çıktıları arasındaki uyum ile ilgili mühendislik dalı olan Kontrol konularındaki ders ve uygulamalardan oluşmaktadır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği eğitimi genel olarak Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi mekanik alanında eğitim veren mühendislik bölümlerinin yanı sıra, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri ile de yakın bir ilişki içindedir.

Türkiye'de uzun yıllardır olması gereken yere ve öneme ulaşamayan Havacılık ve Uzay sektörü günümüzde hızla gelişmekte ve cazip iş olanakları sunmaktadır. Artık, uçaklar, insansız hava araçları, uydular, rüzgar türbinleri gibi yüksek teknoloji gerektiren ürünlerinin ülkemizde tasarlanıp üretilmesi aşamasına gelinmiştir. Bu yöndeki Ar-Ge ve üretim yatırımları her geçen gün hızla artmaktadır. Diğer yandan sivil havacılık sektörü de, TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesindeki öngörüleri doğrular yönde hızlı bir büyüme sergilemektedir. Bütün bu gelişmeler havacılık ve uzay alanındaki istihdam olanaklarını da giderek artırmaktadır. Yakın gelecekte gerek uçak tasarım ve üretim projeleri gerek uydu ağırlıklı uzay çalışmaları bu alanda yetişmiş uzman işgücü talebini daha da arttıracaktır.